Naše služby

Príprava a realizácia stavby

Firma Steelmont Construction a.s. patrí k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím, perspektívnym tímom
skúsených pracovníkov a širokým okruhom vysokokvalifikovaných externých spolupracovníkov. Táto koncepcia
predstavuje základnú podmienku pri realizácii komplexných služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby.
Čo to znamená v praxi? Pozrime sa na to bližšie:

Stavba priemyselných areálov na kľúč

Od projektu, povolení, stavby budovy ale aj okolitých plôch ako komunikácií, parkovísk, parkových úprav..

Oceľové montované haly

Železobetónové montované haly

Rekonštrukcie v existujúcich halách a priemyselných areáloch

Autoservisy a showroomy

Administratívne budovy