4.6.2019
Pre spoločnosť IKEA INDUSTRY Slovakia s.r.o. v Malackách realizujeme vybudovanie nakladacích mostíkov do skladu hotových výrobkov.