Naše služby

PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY

Firma Steelmont Construction a.s. patří k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím, perspektivním týmem zkušených pracovníků a širokým okruhem vysoce kvalifikovaných externích spolupracovníků. Tato koncepce představuje základní podmínku při realizaci komplexních služeb v oblasti přípravy a realizace stavby.
Co to znamená v praxi? Podívejme sa na to blíže:

STAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ NA KLÍČ

Od projektu, povolení, stavby budovy ale i okolních ploch jako komunikací, parkovišť, parkových úprav ..

OCELOVÉ MONTOVANÉ HALY

ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ HALY

REKONSTRUKCE VEXISTUJÍCÍCH HALÁCH A PRŮMYSLOVÝCH AREÁLECH

AUTOSERVISY A SHOWROOMY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY